Polityka Prywatności

Jedzenie z Food Truck'ów na wyciągnięcie ręki

Polityka prywatności Serwisu Fed Fred

 

Co znajdziesz w tym dokumencie?

Informacje o ochronie Twoich danych osobowych, w tym o Twoich prawach.

 

Politykę podzieliliśmy na cztery części:

 1. wyjaśnienie pojęć używanych w Polityce, informacje o naszych danych kontaktowych i o Twoich prawach;
 2. szczegółowe informacje o przetwarzaniu Twoich danych osobowych; informacje podaliśmy odrębnie dla każdego formularza, który możesz wypełnić w naszym Serwisie,
 3. informacje o przetwarzaniu Twoich danych na naszych profilach w mediach społecznościowych,
 4. informacje o plikach cookies.

 

Spis treści

Część I – Postanowienia ogólne

  • Administrator
  • Pojęcia używane w Polityce prywatności
  • Zabezpieczenie danych osobowych
  • Twoje prawa dotyczące danych osobowych
  • Prawo sprzeciwu
  • Skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
  • Pytania do Polityki oraz miejsce jej opublikowania

Część II – informacje związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w poszczególnych formularzach i w trakcie kontaktu z nami

  • Kontakt z nami poprzez formularz kontaktowy, e-mail lub numer telefonu
  • Rejestracja Konta Klienta w Serwisie
  • Składanie zamówień w Serwisie
  • Formularz reklamacyjny
  • Rejestracja Konta Food Truck
  • Zapisanie się do newlettera

Część III – informacje o plikach cookies

  • Czym są pliki cookies i po co je stosujemy
  • Rodzaje plików cookies
  • Jak usunąć pliki cookies
  • Wpływ zmiany ustawień przeglądarki na korzystanie z Serwisu
  • Zewnętrzne pliki cookies
  • Przekazywanie danych poza EOG

Część I – Postanowienia ogólne

 §1

Administrator

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest AvoTechs sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 181b, 05-222 Warszawa, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr 0000803590. W dalszej części Polityki prywatności piszemy o sobie w pierwszej osobie lub określamy się jako „Administrator”. W zakresie, w jakim dane gromadzone w Serwisie są niezbędne do złożenia i realizacji zamówienia oraz zawarcia umowy sprzedaży produktu lub usługi gastronomicznej, administratorem danych jest również Sprzedawca produktu lub usługi, który w osobnym oświadczeniu poinformuje Cię, w jaki sposób i po co będzie przetwarzał Twoje dane. O tym, kto jest Sprzedawcą produktu możesz dowiedzieć się na podstronie Serwisu prezentującej wybrany produkt.
 2. Możesz skontaktować się z nami:
  1. listownie: AvoTechs Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 181b, 05-222 Warszawa
  2. e-mailem na adres: support@avotechs.com,
  3. telefonicznie pod numerem: 690 593 573. .

§ 2

Pojęcia używane w Polityce prywatności

Jeżeli w dalszej części naszej Polityki prywatności zauważysz jedno z poniższych pojęć pisane wielką literą, to powinieneś je rozumieć zgodnie z poniższymi definicjami:

 1. „Serwis” – serwis internetowy, którego główna strona znajduje się pod adresem https://www.fedfred.pl,
 2. „Polityka” – oznacza niniejszy dokument, czyli politykę prywatności, którą czytasz,
 3. „RODO” – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Tekst RODO znajdziesz tutaj,
 4. „Użytkownik” – każda osoba, która korzysta z Serwisu.
 5. „Food Truck” – Użytkownik, który za pośrednictwem Serwisu oferuje swoje produkty i usługi gastronomiczne.
 6. „Konto Food Truck” – konto Food Trucka zarejestrowane przez niego w Serwisie zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie, umożliwiające oferowanie swoich produktów i usług gastronomicznych,
 7. „Konto Klienta” – konto zarejestrowane przez Użytkownika w Serwisie zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie, umożliwiające korzystanie z dodatkowych funkcjonalności Serwisu.

§ 3

Zabezpieczenie danych osobowych

 1. Wszystkie dane osobowe, które podasz w Serwisie lub które zbierzemy na Twój temat w trakcie korzystania z Serwisu przetwarzamy jako Administrator zgodnie z RODO.
 2. Stosujemy wymagane aktualnymi przepisami o ochronie danych osobowych środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną, czyli w ramach naszego Serwisu.

 § 4

Twoje prawa dotyczące danych osobowych

 1. Przetwarzamy Twoje dane osobowe, dlatego:
 2. masz prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
 3. możesz dokonywać ich sprostowania,
 4. możesz żądać usunięcia Twoich danych osobowych, gdy pozwala na to RODO,
 5. masz prawo ograniczenia przetwarzania, w zakresie określonym w RODO.
 6. W częściach II Polityki, znajdziesz informacje o dodatkowych prawach. W niektórych sytuacjach, będziesz miał bowiem dodatkowe możliwości.
 7. Chcesz skorzystać z Twoich praw lub dowiedzieć się o nich więcej? Skontaktuj się z nami. Nasze dane kontaktowe znajdziesz w §1 ust. 2 Polityki.

§ 5

Prawo sprzeciwu

 1. Po podaniu nam Twoich danych osobowych lub jeżeli sami je zbierzemy, możesz skorzystać z prawa do sprzeciwu. Masz je w dwóch sytuacjach, gdy przetwarzamy Twoje dane osobowe:
 1. na potrzeby marketingu bezpośredniego; takiego sprzeciwu nie musisz uzasadniać;
 2. na podstawie innych naszych prawnie uzasadnionych interesów; taki sprzeciw wymaga uzasadnienia Twoją szczególną sytuacją. Napisz nam dlaczego nie powinniśmy przetwarzać Twoich danych.
 3. Chcesz skorzystać z prawa sprzeciwu? Skontaktuj się z nami. Nasze dane kontaktowe znajdziesz w §1 ust. 2 Polityki.

§ 6

Skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane osobowe niezgodnie z prawem, to możesz wnieść skargę do organu nadzorczego. W Polsce jest nim Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Tutaj jest link do strony internetowej Prezesa.

 § 7

Pytania do Polityki oraz miejsce jej opublikowania

 1. W przypadku pytań dotyczących Polityki, daj nam znać Polityki – daj nam znać za pośrednictwem danych wskazanych w §1 ust. 2 Polityki.
 2. Polityka znajduje się na stronie fedfred.pl oraz w naszej siedzibie.

 

 

Część II – informacje związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w poszczególnych formularzach i w trakcie kontaktu z nami

§ 8

Kontakt z nami poprzez formularz kontaktowy, e-mail lub numer telefonu

Jeżeli korzystasz z tych możliwości w naszym Serwisie, zwróć uwagę na następujące sprawy:

a. Po co nam Twoje dane, czyli w jakim celu je przetwarzamy?

  1. udzielenia odpowiedzi na Twoją wiadomość, rozwiązania przedstawionej przez Ciebie sprawy lub udzielenia odpowiedzi na zadane przez Ciebie pytanie

b. Jakie masz prawa?

Opisaliśmy je w §4, 5 i 6 Polityki.

c. Czy musisz podawać nam swoje dane?

Jest to dobrowolne. Bez podania Twoich danych kontaktowych możemy nie być w stanie udzielić odpowiedzi na Twoją wiadomość, rozwiązać przedstawionej przez Ciebie sprawy lub odpowiedzieć na zadane przez Ciebie pytanie.

d. Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane?

Art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli nasz prawnie uzasadniony interes,

e. Co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem?

Udzielenie odpowiedzi na Twoją wiadomość, rozwiązanie przedstawionej przez Ciebie sprawy lub udzielenie odpowiedzi na zadane przez Ciebie pytanie.

f. Komu przekażemy Twoje dane?

  1. Dostawcom oprogramowania do prowadzenia Serwisu;
  2. Podmiotom zajmującym się hostingiem (przechowywaniem) Serwisu lub danych osobowych dla nas;
  3. Podmiotom zajmującym się usługami technicznymi dla Serwisu;
  4. Dostawcom narzędzi do analityki ruchu w Serwisie i prowadzenia marketingu na naszej stronie,
  5. Agencjom marketingowym i podmiotom zajmującym się dostarczaniem materiałów marketingowych.

g. Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Przez czas potrzebny do udzielenia odpowiedzi na Twoją wiadomość, rozwiązania przedstawionej przez Ciebie sprawy lub udzielenia odpowiedzi na zadane przez Ciebie pytanie.

W zależności od rodzaju sprawy, również przez czas potrzebny na wykazanie, że ją rozwiązaliśmy, czyli przez czas przedawnienia roszczeń.

h. Czy Twoje dane osobowe przekażemy poza Europejski Obszar Gospodarczy?

Tak. Do Stanów Zjednoczonych na podstawie Decyzji Wykonawczej Komisji Europejskiej z dnia 12.07.2016 r. wprowadzającej Tarczę Prywatności (tzw. Privacy Shield) .

§ 9

Rejestracja Konta Klienta w Serwisie

Jeżeli korzystasz z tych możliwości w naszym Serwisie zwróć uwagę na następujące sprawy:

a. Po co nam Twoje dane, czyli w jakim celu je przetwarzamy?

Wykonania umowy o założenie i prowadzenie konta w Serwisie.

b. Jakie masz prawa?

Opisaliśmy je w § 4, 5 i 6 Polityki. Możesz skorzystać także z prawa do przenoszenia Twoich danych osobowych na warunkach określonych w RODO.

c. Czy musisz podawać nam swoje dane?

Jest to dobrowolne. Bez ich podania nie możesz jednak zarejestrować Konta Klienta w Serwisie i korzystać z jego funkcjonalności.

d. Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane?

Art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO, czyli wykonanie umowy, którą z Tobą zawieramy oraz nasz prawnie uzasadniony interes.

e. Komu przekażemy Twoje dane?

  1. Dostawcom oprogramowania do prowadzenia Serwisu;
  2. Podmiotom zajmującym się hostingiem (przechowywaniem) Serwisu lub danych osobowych dla nas;
  3. Podmiotom zajmującym się usługami technicznymi dla Serwisu;
  4. Dostawcom narzędzi do analityki ruchu w Serwisie i prowadzenia marketingu na naszej stronie,

f. Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Przez czas trwania umowy o rejestrację Konta Klienta w Serwisie oraz czas niezbędny do wykazania, że wykonaliśmy je prawidłowo. Czas ten odpowiada długości terminu przedawnienia roszczeń.

g. Czy Twoje dane osobowe przekażemy poza Europejski Obszar Gospodarczy?

Tak. Do Stanów Zjednoczonych na podstawie Decyzji Wykonawczej Komisji Europejskiej z dnia 12.07.2016 r. wprowadzającej Tarczę Prywatności (tzw. Privacy Shield) .

§ 10

Składanie zamówień w Serwisie

Jeżeli korzystasz z tych możliwości w naszym Serwisie zwróć uwagę na następujące sprawy:

a. W ramach tego formularza administratorem Twoich danych jest również Food Truck, z którym zawierasz umowę sprzedaży na wybrany produkt lub usługę gastronomiczną prezentowane w Serwisie, któremu udostępniamy Twoje dane związane ze złożonym zamówieniem, aby umożliwić jego zrealizowanie za pośrednictwem Serwisu.

b. Po co nam Twoje dane, czyli w jakim celu je przetwarzamy?

Umożliwienia Ci złożenia zamówienia umowy sprzedaży produktu lub usługi gastronomicznej, co będzie skutkować zawarciem umowy z Food Truckiem.

c. Jakie masz prawa?

Opisaliśmy je w § 4, 5 i 6 Polityki. Możesz skorzystać także z prawa do przenoszenia Twoich danych osobowych na warunkach określonych w RODO.

d. Czy musisz podawać nam swoje dane?

Jest to dobrowolne. Bez ich podania nie możesz złożyć zamówienia w Serwisie.

e. Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane?

Art. 6 ust. 1 b RODO, czyli zawarta z Tobą umowa w przedmiocie złożenia zamówienia za pośrednictwem Serwisu.

f. Komu przekażemy Twoje dane?

  1. Dostawcom oprogramowania do prowadzenia Serwisu;
  2. Podmiotom zajmującym się hostingiem (przechowywaniem) Serwisu lub danych osobowych dla nas;
  3. Podmiotom zajmującym się usługami technicznymi dla Serwisu;
  4. Dostawcom narzędzi do analityki ruchu w Serwisie i prowadzenia marketingu na naszej stronie,
  5. Agencjom marketingowym i podmiotom zajmującym się dostarczaniem materiałów marketingowych.
  6. Food Trucki,
  7. Operator płatności.

g. Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Przez czas trwania umowy o, której jest mowa w punkcie a niniejszego paragrafu oraz przez okres przedawnienia roszczeń, jakie z niej wynikają,

h. Czy Twoje dane osobowe przekażemy poza Europejski Obszar Gospodarczy?

Tak. Do Stanów Zjednoczonych na podstawie Decyzji Wykonawczej Komisji Europejskiej z dnia 12.07.2016 r. wprowadzającej Tarczę Prywatności (tzw. Privacy Shield).

§ 11

Rejestracja Konta Food Truck

Jeżeli korzystasz z tej możliwości w naszym Serwisie zwróć uwagę na następujące sprawy:

a. Po co nam Twoje dane, czyli w jakim celu je przetwarzamy?

W celu umożliwienia Ci założenia i prowadzenia Konta Food Truck, uprawniającego do oferowania i sprzedaży produktów i usług gastronomicznych za pośrednictwem Serwisu.

b. Jakie masz prawa?

Opisaliśmy je w § 4, 5 i 6 Polityki. Możesz skorzystać także z prawa do przenoszenia Twoich danych osobowych na warunkach określonych w RODO.

c. Czy musisz podawać nam swoje dane?

Jest to dobrowolne. Bez ich podania nie możesz jednak zarejestrować Konta Food Truck, oferować i sprzedawać produktów oraz usług gastronomicznych.

d. Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane?

Art. 6 ust. 1 lit. b RODO, czyli wykonanie umowy, którą z Tobą zawieramy.

e. Komu przekażemy Twoje dane?

  1. Dostawcom oprogramowania do prowadzenia Serwisu;
  2. Podmiotom zajmującym się hostingiem (przechowywaniem) Serwisu lub danych osobowych dla nas;
  3. Podmiotom zajmującym się usługami technicznymi dla Serwisu;
  4. Dostawcom narzędzi do analityki ruchu w Serwisie i prowadzenia marketingu na naszej stronie,
  5. Agencjom marketingowym i podmiotom zajmującym się dostarczaniem materiałów marketingowych.
  6. Użytkownikom przeglądającym zawartość Serwisu.

f. Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Przez czas trwania umowy o rejestrację Konta Food Truck w Serwisie oraz czas niezbędny do wykazania, że wykonaliśmy ją prawidłowo oraz przez okres przedawnienia roszczeń, jakie z niej wynikają.

g. Czy Twoje dane osobowe przekażemy poza Europejski Obszar Gospodarczy?

Tak. Do Stanów Zjednoczonych na podstawie Decyzji Wykonawczej Komisji Europejskiej z dnia 12.07.2016 r. wprowadzającej Tarczę Prywatności (tzw. Privacy Shield).

§ 12

Newsletter

Jeżeli korzystasz z tych możliwości w naszym Serwisie, zwróć uwagę na następujące sprawy:

a. Po co nam Twoje dane, czyli w jakim celu je przetwarzamy?

Wysyłania do Ciebie informacji marketingowych za pomocą wiadomości e-mail, analizowania czy czytasz nasze newslettery oraz które treści czytasz najchętniej. Na tej podstawie możemy też dopasowywać treści newslettera do Twoich zainteresowań.

b. Jakie masz prawa?

Opisaliśmy je w § 4, 5 i 6 Polityki. Możesz skorzystać także z prawa do przenoszenia Twoich danych osobowych na warunkach określonych w RODO.

c. Czy musisz podawać nam swoje dane?

Jest to dobrowolne. Bez ich podania nie będziesz mógł zapisać się do naszego newslettera oraz otrzymywać od nas informacji handlowych.

d. Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane?

  1. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli nasz prawnie uzasadniony interes.
  2. Na podstawie Twojej zgody, opartej w art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektronicznąoraz art. 172 ustawy Prawo telekomunikacyjne. Pamiętaj, że zgodę możesz zawsze odwołać. Jeśli chcesz to zrobić, skontaktuj się z nami.

e. Co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem?

Analiza, jakie treści newslettera są przez Ciebie czytane oraz dostosowywanie treści newslettera oraz Serwisu do Twoich preferencji.

f. Komu przekażemy Twoje dane?

  1. Dostawcom oprogramowania do prowadzenia Serwisu;
  2. Podmiotom zajmującym się hostingiem (przechowywaniem) Serwisu lub danych osobowych dla nas;
  3. Podmiotom zajmującym się usługami technicznymi dla Serwisu;
  4. Dostawcom narzędzi do analityki ruchu w Serwisie i prowadzenia marketingu na naszej stronie,
  5. Agencjom marketingowym i podmiotom zajmującym się dostarczaniem materiałów marketingowych.
  6. Dostawcom narzędzi do wysyłki newslettera.

g. Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Przez czas prowadzenia działań marketingowych przez nas albo do czasu wyrażenia przez Ciebie sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych, albo odwołania zgody na wysyłanie wiadomości na Twój adres e-mail. Odwołanie przez Ciebie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych przed wycofaniem zgody.

h. Czy Twoje dane osobowe przekażemy poza Europejski Obszar Gospodarczy?

Tak. Do Stanów Zjednoczonych na podstawie Decyzji Wykonawczej Komisji Europejskiej z dnia 12.07.2016 r. wprowadzającej Tarczę Prywatności (tzw. Privacy Shield).

Część III – informacje o plikach cookies

§ 13

Czym są pliki cookies i po co je stosujemy

 1. W Serwisie stosujemy pliki cookies, czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez Serwis. Chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies? Zajrzyj na Wikipedię pod ten link.
 2. Przechowujemy pliki cookies na Twoim komputerze, telefonie lub tablecie, a następnie uzyskujemy dostęp do informacji w nich zawartych w celach:
  • marketingowych polegających na zbieraniu informacji o tym, jakie działania podejmowałeś w Serwisie; dzięki temu dopasowujemy jego treść do Twoich zainteresowań i potrzeb, przykładowo generujemy dla Ciebie spersonalizowane treści; dopasowujemy również reklamy wyświetlane Ci na innych serwisach do tego co oglądałeś w naszym Serwisie i do Twoich zainteresowań, przykładowo możemy na serwisie informacyjnym wyświetlić Ci reklamę z promocją towaru, który oglądałeś w naszym Serwisie,
  • obsługi liczników odwiedzin,
  • utrzymania sesji po zalogowaniu się przez Ciebie w Serwisie,
  • statystycznych, w szczególności umożliwienia przeanalizowania sposobu, w jaki korzystasz z Serwisu.
 1. § 14

Rodzaje plików cookies

W Serwisie znajduje się kilka rodzajów plików cookies:

  1. sesyjne, które pozostają w pamięci Twojej przeglądarki internetowej do czasu jej wyłączenia,
  2. stałe, które pozostają w pamięci Twojej przeglądarki internetowej, dopóki ich nie skasujesz,
  3. zewnętrzne, pochodzą od dostawców narzędzi do analityki w naszym serwisie oraz właścicieli portali społecznościowych, którzy obsługują możliwość logowania się w naszym serwisie z wykorzystaniem kont w portalach społecznościowych.
 1. § 15

Jak usunąć pliki cookies

 1. Możesz tak skonfigurować swoją przeglądarkę internetową, by uniemożliwia przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze, telefonie lub tablecie.
 2. Pliki cookies możesz usunąć po ich zapisaniu przez nas. W tym celu możesz skorzystać z: odpowiednich funkcji przeglądarki internetowej, programów służących w tym celu lub odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach Twojego systemu operacyjnego.
 3. Pod tymi linkami znajdziesz informacje o sposobach usunięcia cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych:

§ 16

Wpływ zmiany ustawień przeglądarki na korzystanie z Serwisu

Zmiana konfiguracji Twojej przeglądarki internetowej na taką, która uniemożliwia lub ogranicza przechowywanie plików cookies może spowodować ograniczenia funkcjonalności Serwisu. Do podobnych skutków może prowadzić wykasowanie plików cookies w trakcie świadczenia usługi. Oznacza to, że niektóre z naszych usług nie będą dostępne bez plików cookies, przykładowo nie będziesz mógł zalogować się w Serwisie.

§ 17

Zewnętrzne pliki cookies

 1. Pliki cookies zamieszczane w Twoim komputerze, telefonie lub tablecie mogą pochodzić od innych usługodawców. Możesz je sam usunąć z Twojego urządzenia. Jak to zrobić wskazujemy w 16. Pliki te są przechowywane na Twoim urządzeniu przez różny czas, w zależności od danego pliku.
 2. Korzystamy z usług:

Google Analytics, dostarczanych przez Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA).

  • Usługi te pomagają nam analizować ruch w Serwisie. Na ich podstawie uzyskujemy statystyki pokazujące, jak Ty i pozostali użytkownicy korzystacie z Serwisu.
  • Działanie Google Analytics możesz zablokować. W tym celu zainstaluj ten dodatek do przeglądarki udostępniany przez firmę Google Inc. dostępny tutaj: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

§ 18

Przekazywanie danych poza EOG

 1. W związku z korzystaniem przez nas z plików cookies pochodzących od podmiotów zewnętrznych, wskazanych w § 18 ust. 2 Polityki, Twoje dane będą przekazywane poza obszar EOG.
 1. Twoje dane będą przekazywane do Stanów Zjednoczonych na podstawie Decyzji Wykonawczej Komisji Europejskiej z dnia 12.07.2016 r. wprowadzającej Tarczę Prywatności (tzw. Privacy Shield).